Sastav čaša

1. Sočivo: komponenta ugrađena u prednji prsten naočara, jedna od najvažnijih komponenti naočara.

2. Most za nos: spajanje pribora u obliku lijevog i desnog oka.

3. Jastučići za nos: podrška prilikom nošenja.

4. Glava hrpe: Spoj između prstena sočiva i ugla sočiva je općenito zakrivljen.

5. Noge ogledala: Kuke su na ušima, koje su pomične, povezane sa glavama gomile i imaju ulogu fiksiranja prstena za sočiva. Prilikom nošenja naočara obratite posebnu pažnju na veličinu slepoočnica, koja je direktno povezana sa udobnošću nošenja.

6. Vijci i matice: metalni okovi za spajanje i zaključavanje.

7. Blok za zaključavanje: Zategnite zavrtnje da biste stegnuli blokove za zaključavanje sa obe strane otvora prstena za sočivo da biste popravili funkciju sočiva.


Vrijeme objave: 25.10.2021